Megosztás

Eger város mindig ügyelt az itt élők egészségére, már a 12. század második felében működött a városban a Szent Jakab ispotály, amiről korabeli dokumentum is tanúskodik. A történészek szerint azonban az intézmény még nem tekinthető a mai kórház jogelődjének, csupán a beteg és rászorult emberek ellátó helyének.
A Markhot Ferenc kórház gyökerei több évszázadra nyúlnak vissza. A gyógyító kórház létrejöttében szerepet játszott a természetes forrás, a gyógyvíz is, amelyre a középkori Török Fürdő épült. A török uralom után 1690-ben már 15 ágyas női kórházként fogadta a betegeket a városban az ispotály. Működtetését 1858-ban a Vincés nővérekre bízták. Ez volt a Széchenyi utcai kórházrész. Az 1726. október 8-án alapított irgalmas rendi férfi kórház 1728. december 27-én kezdte meg működését, amelyben a gyógyító munka már folyamatos volt. Itt kezdődött meg a kórház névadójának Markhot Ferencnek a vezetésével az első magyar orvosi egyetemi képzés is.
A Schola Medicinalis a történelmi Magyarország első magyar orvosi egyeteme hat éven át maradhatott fenn. A névadó orvos, Markhot Ferenc, aki Barkóczy püspök meghívására érkezett Egerbe, elvégezte a város és Heves vármegye gyógyvizeinek összeírását és elemzését is. Markhot többféle orvosi feladatot kapott, orvosa volt a püspökségnek, a szemináriumnak, városi és vármegyei tiszti főorvosként dolgozott, oktatott az egyetemen és bábaasszonyokat képzett. II. József ugyan nem engedélyezte Egerben az egyetemi oktatást, de halála után Markhot ismét megpróbálta az orvosképzés beindítását, de nem járt sikerrel. A szegények orvosa, szegényen, mellőzötten hal meg 1792. június 7-én.

Eger gyógyvizeiről a középkori utazók leírásaiban olvashatunk, a hódoltság alatt a törökök több fürdőt építettek itt. A legismertebb, a mai nevén is Török Fürdőben 1839-ben alkalmaznak először fürdőorvost. Kórházi részlegként pedig 1965-ben létrehozzák itt a Reuma Osztályt, előtte azonban 1950-ben bekövetkezik az államosítás, amikor is a két rendi kórházat egységesítik.

Egerben tehát két kórházban gyógyították a betegeket az államosításig: a Vincés rendi és az Irgalmas rendi kórházban. Ez utóbbi épülete ma is áll, tervezője Giovanni Battista Carlone híres mester, aki Eger több épületén is otthagyta névjegyét. A kórházban patika is működött már 1727-től. A gyógyító munka folyamatos volt a városban szinte az 1200-as évektől.

A kórház legújabb kori történetére a nagyarányú fejlesztések voltak a legjellemzőbbek. A második világháborút követően az összevont kórházban megindulnak a fejlesztések, osztályokat hoznak létre, elkészül a központi laboratórium, a rendelőintézet, a sebészeti műtőblokk, a sürgősségi betegellátó, az új pszichiátriai és belgyógyászati részleg. A kórház 1989-ben vette föl Markhot Ferenc nevét, tisztelettel adózva ezzel a nagy orvos és kórházépítő emléke előtt. Az egri orvosképzés 230. évfordulóján, 1999-ben pedig a Markhot Ferenc Kórház a Debreceni Egyetem Orvos-és Egészségtudományi Centrumának gyakorló kórháza lett, ily módon ismét bekapcsolódva a hazai orvosképzésbe.