Dátum: 2020-02-18

A Verseghy Ferenc Könyvtár jogelődje, a Szolnok Városi Könyvtár megalapításának gondolata 1904-re nyúlik vissza. Hild Viktor (1855-1929) muzeógus és hírlapíró a Független Lap című helyi lapban fejtette ki egy közgyűjtemény felállításának fontosságát. Az ő érem- és könyvadománya, valamint Kautz Károly cipészmester ezer kötetes hagyatéka alapozta meg 1933-ban a Szolnoki Könyvtár és Múzeumegyesület megalakulását. 1934. november 11-én dr. Balogh Béla (1890-1947)…

Részletek

Dátum: 2020-02-18

A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár, mint települési, megyei, és országos feladatokat ellátó nyilvános könyvtár küldetésének tekinti, hogy az elérhető legmagasabb minőségben hozzáférhetővé tegye a több mint 130 éves múltja alatt felhalmozott kulturális kincseket, biztosítsa az információhoz és a tudáshoz való szabad, korlátozások nélküli hozzáférést. Települési könyvtárként: elősegítik Szeged és Csongrád megye gazdasági, természeti,…

Részletek

Dátum: 2020-02-18

Az egyházmegye létrejötte előtt már jelentős keresztény hagyományokkal rendelkezett a püspökség székvárosa. A terület római kori központja, Pécs elődje, Sopianae város volt, amely virágkora a 4. századra tehető. A 3. sz. végén (kb. 297) történt közigazgatási átszervezés nyomán, Pannonia Inferior tartomány D-i részéből kialakított, Valeria provincia polgári közigazgatásának székhelye lett. A 4. században jelentős keresztény…

Részletek

Dátum: 2020-02-18

A fővárosi és megyei kormányhivatalok a kormány általános hatáskörű területi kormányzati igazgatási szervei. A területi közigazgatás legnagyobb egységeit képező 20 kormányhivatal a megyeszékhelyeken, a főváros és Pest Megye esetében pedig Budapesten működik. A kormányhivatalok a jogszabályoknak és a kormány döntéseinek megfelelően összehangolják és elősegítik a kormányzati feladatok területi végrehajtását (részletesebben ld. a kormányzati igazgatásról szóló 2018.…

Részletek

Dátum: 2020-02-18

A Debreceni Művelődési Központ a helyi közösségi kultúra központja. Mint a város legnagyobb közművelődési intézménye kiemelkedően gazdag közösségi – kulturális szolgáltatásokat, programokat kínál Debrecen és térsége lakóinak, közösségeinek és az idelátogató vendégeknek. Több mint 70 civil szervezettel állunak munkakapcsolatban. Büszkék arra, hogy 2014-ben az intézmény dolgozóinak igényes munkája eredményeként a DMK második alkalommal kapta meg…

Részletek

Dátum: 2020-02-18

Miskolc város könyvtártörténetének mérföldkövei a 19. század utolsó éveihez kapcsolódnak. 1899-ben városi és vármegyei támogatással létrejött a Borsod-Miskolci Múzeum keretében az a nyilvános könyvtár, amely a városi és a megyei könyvtárnak az elődjévé vált. Közös gyűjteményi örökségünk részei azok a 20. század első felében a köz javára fölajánlott civil polgári könyvadományok, amelyeknek köszönhetően Horváth Lajos…

Részletek

Dátum: 2020-02-18

Egerszólát Egertől 12 km-re, északnyugatra, a Farkas és a Préda hegyek között, a Szólát-patak völgyében fekvő település. A község neve elé megkülönböztetésül került az Eger előtag. 1248-ban Zowlat néven, 1310-ben pedig Zolach néven szerepel oklevelekben. 1773-ban Szóláth névalakban jegyezték. Később a település két részre vált szét, az 1552-es török ostrom alatt mindkét rész megsemmisült. 1699-től kezdett ismét…

Részletek

Dátum: 2020-02-13

A fogyatékossággal élők számára elsősorban, sorstársi közösséget, életformájukat segítő fontos információkat, életmódbéli tanácsokat nyújtanak. A mindennapokat könnyítendő, olyan alapvető ügyintézésben is támogatják a tagjaikat, mint a hivatalos levelek értelmezése, írása, nyomtatványok kitöltése, gyógyászati segédeszközök beszerzése, gyógycipő méretvétel és átvétel helyszíni megszervezése.

Részletek

Dátum: 2020-02-12

A Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete Salgótarján, Lőwy Sándor út 12-14. szám alatti telephelye 2007. július 01-től akkreditált munkahely. Céljuk: megváltozott munkaképességű, fogyatékkal élő emberek foglalkoztatása, a célcsoport számára munkaerő-piaci információ nyújtása, szociális-, munka-, pálya-, és rehabilitációs tanácsadás, a megváltozott munkaképességűek, valamint a munkáltatók, köztük a civil szervezetek tájékoztatása, a jogszabályi környezet folyamatos változásáról, érzékenyítésről, hogy…

Részletek

Dátum: 2020-02-12

A rendőrség állami, fegyveres rendvédelmi szerv. Alapvető feladata a bűncselekmények megakadályozása, felderítése, a közbiztonság, a közrend és az államhatár rendjének védelme.

Részletek

Dátum: 2020-01-28

Az egyesület közhasznú szervezetként igyekszik a mozgáskorlátozottak érdekeit képviselni a mindennapi élet legkülönbözőbb területein. Működésünk egész Zala megyére kiterjed. Szolgáltatások: támogató szolgálat: személyi segítés, szállítás biztosítása a súlyosan mozgássérült, fogyatékos embereknek sorstársi tanácsadás:  képzett tanácsadónk a saját tapasztalata alapján személyre szabott tanácsadással segít a mozgássérült embereknek az önálló életvitel kialakításában, információkkal látja el őket az ellátásokkal,…

Részletek

Dátum: 2020-01-28

Az Otthon Segítünk Alapítvány központja Budapest, ahol kuratóriuma, igazgatósága és titkársága dolgozik. Ez az országos központ biztosítja a szakmai hátteret, végzi az adminisztrációt, forráskutatást, kapcsolatot tart a médiával, és – persze nem utolsó sorban – felkészíti a szervezőket, és rendszeres szupervíziót, tanácsadást, továbbképzést tart a közösséggé formálódó szervezőknek. Az ő munkájuk alapozza meg azt a…

Részletek

Dátum: 2020-01-28

Céljuk nemcsak az, hogy hallássérült ügyfeleik, megrendelőik számára a társadalmi életben való teljes jogú részvételt tanácsadással, segítségnyújtással biztosítsanak, hanem az is, hogy elérhetővé tegyék számukra a szociális és életvitelt segítő szolgáltatásokhoz való hozzáférést. Támogató szolgáltatásokat is szerveznek. Céljaik között szerepel az is, hogy munkájukkal még teljesebbé tegyék a siket és nagyothalló emberek kultúrához való jogát,…

Részletek

Dátum: 2020-01-28

2013 januárja óta működik önsegítő csoportjuk, melyet Veszprém megyei, autizmus spektrumzavarral élő gyermeket nevelő szülők hoztak létre. A találkozások során kiderült, hogy a családok hasonló gondokkal küzdenek, a támogató- és ellátó rendszer hiányosságai mindenkinek problémát okoznak. Az például, hogy a szülőknek sokszor maguknak kell felkutatni és finanszírozni a fejlesztési lehetőségeket, nagy terhet jelent a családok…

Részletek

Dátum: 2020-01-28

Az Egyesület elődje az MVGYOSZ Veszprém Megyei Szervezete volt megalakulásától, 1964-től 2004-ben bekövetkezett megszűnéséig. Olyan egyesület létrehozására törekedtek, amely büszke az elődök tevékenységére, amely épít a közös munkával elért addigi eredményeikre, az addigi vívmányokra, és ha lehetősége engedi, igyekszik továbbfejleszteni ezeket. Az Egyesület olyan önkormányzattal rendelkező társadalmi szervezet, amely a célkitűzéseiben meghatározott céllal, tagjainak önkéntes…

Részletek

Dátum: 2019-12-09

A Civil kerekasztal fő célja: A Kerekasztal a partneri viszony kialakításával, illetve fenntartásával biztosítja a társadalmi szervezetek részvételét a városi döntéshozatalban. A résztvevő társadalmi szervezetek érdekeinek hatékonyabb érvényesítése, álláspontjuk egyeztetése, egységes fellépés biztosítása az Önkormányzati döntések előkészítésében. Konkrét céljai: A Kerekasztal Szervezetének kialakítása és működési rendjének meghatározása. A működési területén lévő civil szervezetek összefogása a…

Részletek

Dátum: 2019-12-09

Az Egyesület célja a Jász-Nagykun-Szolnok megye területén élő mozgáskorlátozottak érdekvédelme, összefogása, a társadalmi és kulturális életbe való bekapcsolódásuk elősegítése. Jász-Nagykun-Szolnok megye területén élő mozgáskorlátozottak érdekvédelme, összefogása, a társadalmi és kulturális életbe való bekapcsolódásuk elősegítése az egyéni erőfeszítések összefogásával. Az egészségmegőrzés, rehabilitációs, szociális tevékenység, családsegítés, ismeretterjesztő, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és érdekképviselet, a mozgásfogyatékos emberek társadalmi…

Részletek

Dátum: 2019-12-09

A Megyében  1955 óta működik látássérülteket tömörítő szervezet.. Elsőként a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének Nógrád megyei szervezete néven, majd 2004-ben az országos szövetség átalakulásakor önálló szervezetként megalakult a Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesülete. Becslések szerint közel 1500 látássérült él a megyében, melyből 350 a tagja az Egyesületnek. Az Egyesület fő feladata, hogy…

Részletek

Dátum: 2019-12-09

Az Egyesület 1993 áprilisában alakult a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagegyesületeként, de előtte három évig – 1990 óta – csoportként működött.A taglétszám több mint 200 család, vagyis közel 1300 ember. Céljuk, az élet, az anyaság védelme, a nagycsaládos értékek felmutatása, közösség szervezése és a családok érdekvédelme. Tevékenységek: havi összejövetelek sportnap gyermeknap Föld napja véradás kirándulások, nyaralások…

Részletek

Dátum: 2019-12-09

Egyesületet azzal a céllal hozták létre, hogy a baleset vagy betegség folytán mozgássérültté vált emberek életében bekövetkezett radikális és maradandó változások feldolgozását lehetőség szerint megkönnyítsék, a mozgássérült személy társadalmi integrációját elősegítsék, számukra szabadidős és sport programokat szervezzenek, segítsék tanulási, ill. munkavállalási törekvéseiket. “Camelot igazi varázsa épp abban rejlik, amit képvisel. Olyan hely ez, ahol egyetértés…

Részletek